Javna razprava LZS o spemembi pravilnika o odlikovanjih


Prilagam obvestilo LZS z vabilom na javno razpravo.